AKTUELLT | Nyheter

 

Nu har arbetet med höstens

Järna konstrunda 2018

 

påbörjats och vi vill därav upplysa om

sista anmälningsdagen är

20 augusti för både medlemmar och utomstående kostar det: 120 kr

 

 

>>> Mer info om anmälan <<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖR MER NYHETER

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER ------------->

Järna konstnärsförening | info@jarnakonstnarsforening.se | organisationsnummer 802444-8824 | Bankgiro 535-1424

© Järna Konstnärsförening / Web design: Magdalena Blom 2018